Technický dozor

V rámci služeb technického dozoru investora (často označován TDI, TDO, TDS) nabízíme následující činnosti v jednotlivých fázích výstavby:

  • Dohled na koordinaci stavebních prací v souladu s projektovou dokumentací
  • Kontrola prováděných stavebních prací a jejich kvality
  • Vytváření a sledování harmonogramu prací
  • Vedení kontrolních dnů na stavbě
  • Organizace a spolupráce s dodavateli a subdodavateli
  • Spolupráce při odstraňování vad a nedodělků
  • Vedení agendy spojené se stavebními pracemi, předávací protokoly, soupisy provedených prací apod.
  • V případě zájmu je možno se domluvit i na jiných činnostech